Przysłowie

Kto nie słucha mądrych rad

szybko skończy jako ‚dziad’.

Reklamy