Społeczny

Co członka stada w przyszłości czeka?

Będzie wraz z stadem podążał, uciekał…

Gdy niezrzeszony w godzinie trwogi,

stanie i „chwyci byka za rogi”.

bo przywykł liczyć głównie na siebie.

Ps.

Stado ‚więź’ ceni.

Najszczerzej ….w potrzebie.

Reklamy