Prędki czy prentki

Żeby prędzej biec do przodu

sprinter „kołki” ma u spodu

do swych butów przykręcone.

Zapamiętaj ten fakt

– ONE-

W słowie ‚prędki’ są powodem

że „kołeczek jest pod spodem.

Reklamy

Szybka, szypka

Nikomu objaśniać nie potrzeba (chyba?)

Że szybka z „B” (dźwięcznym)

To niewielka szyba.

Szypka z „P”-jak Poznań-

Nie musi być wpadką

Jest -w gwarze poznańskiej-

Niedużą łopatką.

Ps.

„Czy wspomniana ‚szypka’-

—głupi  Jaś zapytał-

Mając lat dwadzieścia,

Zwać się będzie ‚szypa”?