Ewolucja

W zamęcie wykluło się słowo.
które zmieniło się w czyn.
Po wiekach powstała kastowość.
Najniższą warstwą jest gmin.

Reklamy