Rydz czy ryc?

Jeśli DeZet w rydza wstawisz,

polonistka -nie poprawi!

Reklamy

Awans

Wół – chcąc uszczknąć coś ze żłobu

zaczął chadzać w marszach KOD-u.

Gromko głosząc hasła wzniosłe.

wspiął się w górę!

Został…osłem.