Nowe zwrotki Mazurka Dąbrowskiego

Zamiast:- „Jeszcze nie zginęła’…w takt orkiestry nucić

trzeba zabrać się do dzieła i Wolność przywrócić.

Marsz, marsz Narodzie tyś poświęceń godzien

pod przodków przewodem znów będzie-m Narodem.

Unia to pęta Narodu postęp w niej to farsa,

my zaś -chcemy przeć do przodu i podbijać Marsa.

Marsz, marsz młodzieży czas z Unią się zmierzyć

zrzuciwszy okowy zbuduje-m ład nowy.

Zaprzestańmy słuchać Unii zaprzestańmy swarów

żeby Polskę odbudować i piastowski Naród.

Wstań, wstań Młodzieży czas z Hydrą się zmierzyć

by powstała przyszła – Polska niezawisła.

Reklamy