Kodeks prawicowca

Pyta mnie osób wiele:-„jakim jest człowiek prawy‚?

-Popiera najwyższe cele, unika blichtru czczej sławy.

Nie rzuca obelg ni oszczerstw. Nie kradnie i nie zabija,

Widząc słabych-pomaga, zło widząc-sięga po kija.

Wytrwale dąży do prawdy, obietnic nie rzuca na wiatr

Szanuje polskie tradycje które hołubił był dziad.

Staje w obronie rodziny choćby i przelać miał krew,

Dyskretnie udzieli pomocy, a jawnie okaże swój gniew.

Człek prawy broni tych zasad – nie szczędząc ni potu ni krwi

lub…

symbolicznie ‚da z liścia’  – temu kto z zasad tych kpi.

Reklamy

Dwóch rzeczy się obawia
rządząca nami klika:-

-odsunięcia od władzy
i nowych… BONI-fikat.

 

Gdzie jest Bóg?

Dlaczego Stwórca świata
Wśród ludzi nie przebywa?
???
Posłuchał co mówią kapłani .
i…zaczął się ukrywać.

Wpierw spytał ziemskich prawników
(i wszyscy byli zgodni):
-W myśl prawa to ty -o Panie-
podżegasz ludzi do zbrodni.

Kapłani w t w o i m imieniu
krew przelewali strugą!
(stosy, sianie terroru    …..)
TO ponoć jest twoją „zasługą”.