Urlopowicz

Kontaktu z przyrodą szukam
Wytrwale na każdym urlopie.
Tam bywam gdzie są: grzybki,
chmiel, tytoń i konopie.

Reklamy

Sposób na hojność.

Piłem stanowczo zbyt często,
Piłem stanowczo zbyt wiele.
W efekcie tego, po latach.
Zostałem typowym menelem.

Z typowym zarostem na twarzy,
Z typowym podartym łachem,
Z typowym pragnieniem w oczach
I   n i e o d ł ą c z n y m  zapachem

Żeby mieć na alkohol,
Zacząłem w miasto wyruszać,
By żebrać, wyłudzać „wsparcie”
W tramwajach i autubusach.

„Wspomóżcie bezdomnego”

Na kartce napis noszę
Lecz ludzie, zamiast mnie wspierać,
To odwracają się ..nosem.

Przed chwilą zmieniłem koncepcję.
Już wpadła mi kwota  spora (!)
Na kartce  widnieje napis :

„Na mydło i dezodorant”.